Tag: تیامین

ویتامین B1
ریز مغذی

ویتامین B1

ویتامین B1 در بیشتر مواد غذایی وجود دارد با این وجود بسیاری از افراد با کمبود آن مواجه هستند. این ویتامین نقش مهمی در متابولیسم انرژی و نحوه عملکرد سلول های عصبی دارد.

ادامه مطلب