Tag: منابع غذایی حاوی کلسیم

کلسیم
ریز مغذی

کلسیم (ca)

ما برای بقا و ادامه زندگی به کلسیم نیاز دار، اگر شخص تا قبل از ۲۵ سالگی دچار کمبود کلسیم شود استخوان های ضعیف تر خواهد داشت و خطر شکستی با کمترین ضربه بالا میرود.

ادامه مطلب