Tag: مواد غذایی دارای فسفر

فسفر
ریز مغذی

فسفر

فسفر برای بدن ضروری است. در بافت استخوان‌ها و دندان وجود دارد. فسفر همراه با کلسیم، برای ساختن استخوان‌های سالم، قوی و …

ادامه مطلب