Tag: یبوست

یبوست
بیماری ها

یبوست

یبوست زمانی اتفاق که کمتر از سه بار در هفته اجابت مزاج داشته باشید یا حرکات سخت و دشوار داشته باشید. این می تواند منجر به زور زدن بیش از حد و زمان صرف شده در توالت شود.

ادامه مطلب